Dotacje unijne

Fundusze Europejskie Polska WschodniaRadex Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Radex poprzez wdrożenie strategii wzorniczej”

Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy poprzez zwiększenie jej potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystania wzornictwa w jej działalności.

Oczekiwanymi efektami realizacji projektu będą:
– wprowadzenie na rynek nowych produktów, w tym: nowej linii drzwi stalowych, nowej linii drzwi drewnianych loftowych oraz nowej linii drzwi drewnianych Classic;
– wdrożenie innowacji nietechnologicznej (organizacyjnej)
– wdrożenie systemu ERP z WMS;
– wdrożenie innowacji nietechnologicznej (marketingowej) polegającej na zaprojektowaniu i wdrożeniu strony internetowej;
– wzrost przychodów firmy po realizacji projektu.

Wartość projektu: 6.150.000,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 2.994.600,00 zł


Fundusze Europejskie Polska WschodniaRadex Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Nowoczesne wzornictwo w firmie RADEX szansą na innowacyjny rozwój”

Celem projektu jest opracowanie strategii wzorniczej stanowiącej podstawę do wdrożenia działań zmierzających do stworzenia systemu nowoczesnego wzornictwa w firmie Wnioskodawcy i pozyskania nowych klientów.

Wynikiem przeprowadzenia projektu będzie wprowadzenie na rynek innowacji, w tym innowacji produktowych polegających na stworzeniu nowej/zmodyfikowanej gamy produktów przeznaczonych dla nowej grupy docelowej. Pośrednim efektem wprowadzenia strategii w życie będzie stały wzrost przychodów po realizacji projektu.

Całkowita wartość projektu: 142.680,00 PLN
Kwota dofinansowania z Funduszy Europejskich: 98.600,00 PLN


Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnych technologii produkcji skrzydeł drzwiowych oraz ościeżnic w firmie Radex
Całkowita wartość projektu: 2.834.621,10 PLN
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 979.442,25 PLN
Nazwa Beneficjenta: Radex Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa


Program Operacyjny Innowacja GospodarkaProgram Operacyjny Innowacja Gospodarka na lata 2007-2013
Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.


Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Tytuł projektu: Modernizacja systemu informatycznego w firmie Radex Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
Całkowita wartość projektu: 884.037,90 PLN
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 305.460,25 PLN
Nazwa Beneficjenta: Radex Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa